تبلیغات
چرت بلاگ! - حرف‌های مخفی!
UP

توی این وبلاگ، حرف های خودم رو که هر از گاهی واقعا چرت و پرت هستن (مثلا این که الان من چرا گفتم «وبلاگ» ولی نگفتم «بلاگ») رو می زارم.
شما هم اگه نظر چرت و پرتی داشتین، می تونین اونو به من از طریق گزینه‌ی «تماس با مدیر» بگین.
یه چیز دیگه: کپی تنها با ذکر منبع مجاز است!
و یه چیز دیگه: این وبلاگ نویسنده می پذیرد! قوانین عضویت رو توی این صفحه می تونین ببینین:
http://chertblog.mihanblog.com/extrapage/signup
اگه خواستین اد کنین منو:
afterPC@Yahoo.com
با آرزوی آرزو های چرت و پرتی مثل این!

علیرضا

جستجو

 

حرف‌های مخفی!

جمعه 30 اردیبهشت 1390   02:00 ب.ظ

هیچ میدونستین کلیک‌های مخفی هم توی کامپیوتر هست؟ مثل: alt+0135
تا حالا این حرف رو دیده بودین؟ از اینا میتونین برای پسورد‌هاتون استفاده کنین!
از این لینک میتونین حرف‌های جالب رو توی یه فایل PDF دانلود کنین:
دانلود
همین‌ها رو توی ادامه‌ی مطلب هم گذاشته‌ام.
البته غیر از اینا، کلید‌های دیگه‌ای هم هست که خودتون کشف می‌کنین!

اینم از حرف‌های مخفی:

alt+1= alt+2= alt+3= alt+4= alt+5= alt+6= alt+7=• alt+8= alt+9=○ alt+10= alt+11= alt+12= alt+13= alt+14= alt+15= alt+16= alt+17= alt+18=↕ alt+19=‼ alt+20=¶ alt+21=§ alt+22= alt+23=↨ alt+24=↑ alt+25=↓ alt+26=→ alt+27=← alt+28=∟ alt+29=↔ alt+30= alt+31= alt+32=  alt+33=! alt+34=" alt+35=# alt+36=$ alt+37=% alt+38=& alt+39=' alt+40=( alt+41=) alt+42=* alt+43=+ alt+44=, alt+45=- alt+46=. alt+47=/

*****

alt+0131=ƒ alt+0132=„ alt+0133=… alt+0134=† alt+0135=‡ alt+0136=ˆ alt+0137=‰ alt+0138=Š alt+0139=‹ alt+0140=Œ alt+0142=Ž alt+0145=‘ alt+0146=’ alt+0147=“ alt+0148=” alt+0149=• alt+0150=– alt+0151=— alt+0152=˜ alt+0153=™ alt+0154=š alt+0155=› alt+0156=œ alt+0158=ž alt+0159=Ÿ alt+0160=  alt+0161=¡ alt+0162=¢ alt+0163=£ alt+0164=¤ alt+0165=¥ alt+0166=¦ alt+0167=§ alt+0168=¨ alt+0169=© alt+0170=ª alt+0171=« alt+0172=¬ alt+0173=­ alt+0174=® alt+0175=¯ alt+0176=° alt+0177=ñ alt+0178=² alt+0179=³ alt+0180=´ alt+0181=µ alt+0182=¶ alt+0183=· alt+0184=¸ alt+0185=¹ alt+0186=º alt+0187=» alt+0188=¼ alt+0189=½ alt+0190=¾ alt+0191=¿ alt+0192=À alt+0193=Á alt+0194= alt+0195=à alt+0196=Ä alt+0197=Å alt+0198=Æ alt+0199=Ç alt+0200=È alt+0201=É alt+0202=Ê alt+0203=Ë alt+0204=Ì alt+0205=Í alt+0206=Î alt+0207=Ï alt+0208=Ð alt+0209=Ñ alt+0210=Ò alt+0211=Ó alt+0212=Ô alt+0213=Õ alt+0214=Ö alt+0215=× alt+0216=Ø alt+0217=Ù alt+0218=Ú alt+0219=Û alt+0220=Ü alt+0221=Ý alt+0222=Þ alt+0223=ß alt+0224=à alt+0225=á alt+0226=â alt+0227=ã alt+0228=ä alt+0229=å alt+0230=æ  alt+0231=ç alt+0232=è alt+0233=é alt+0234=ê alt+0235=ë alt+0236=ì alt+0237=í  alt+0238=î alt+0239=ï alt+0240=ð alt+0241=ñ alt+0242=ò alt+0243=ó  alt+0244=ô alt+0245=õ alt+0246=ö alt+0247=÷ alt+0248=ø alt+0249=ù alt+0250=ú alt+0251=û alt+0252=ü alt+0253=ý alt+0254=þ alt+0255=ÿ

دانلود


نوشته شده توسط : علیرضا
نظر یادت نره!